Kontakt


Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre
Drážovská 4
949 01 Nitra
tel.: +421 037 6408 220
e-mail.: mrapsova@ukf.sk

Psychologická poradňa UKF v Nitre
Kontaktná adresa:
Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre
Drážovská 4
949 01 Nitra
tel.: +421 037 6408 220 (89)
e-mail.: poradna@ukf.sk
FACEBOOK: Poradňa Kpšp

Poradenská miestnosť
:
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogickej a školskej psychológie
Dražovská 4, 94901 Nitra
4. poschodie - číslo miestnosti: 422