Akreditované študijné programyNa základe poslednej komplexnej akreditácie vysokých škôl v SR bol Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre potvrdený status univerzitnej vysokej škoily. KPŠP v rámci poslednej komplexnej akreditácie požiadala o akreditáciu dvoch študijných programov: Učiteľstvo akademických predmetov psychológia v kombinácii v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia a Učiteľstvo akademických predmetov psychológia v kombinácii v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia.