Pracovníci

VEDENIE KATEDRY: ZÁSTUPCA KATEDRY:
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
mveresova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 221
Tel: 037/ 6408 278


ČLENOVIA KATEDRY:
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
mveresova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 221
Tel: 037/ 6408 278
PaedDr. Robert Tomšik, PhD.
rtomsik@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 278
PhDr. Viktor Gatial, PhD.
vgatial@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 289
doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.
mceresnik@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 289
Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
ajuhasova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 279
Mgr. Lucia Foglová, PhD.
lfoglova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 279

SEKRETARIÁT:
Monika Rapsová
mrapsova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 220