Pracovníci

VEDENIE KATEDRY: ZÁSTUPCA KATEDRY:
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
mveresova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 221
Tel: 037/ 6408 278


ČLENOVIA KATEDRY:
Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
ajuhasova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 279
Mgr. Lucia Foglová, PhD.
lfoglova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 279
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
ebmikuskova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 279
PhDr. Robert Krause, PhD.
rkrause@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 289
Mgr. Lucia Rapsová, PhD.
lrapsova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 278
 

SEKRETARIÁT:
Monika Rapsová
mrapsova@ukf.sk
Tel: 037/ 6408 220