ODKAZY PRE ŠTUDENTOV


Rámcová - časová schéma odporúčaná Katedrou pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre pri písaní záverečnej práce
ganttov_diagram_pisania_zaverecnej_prace.pdf

Študentský webmail
https://studentmail.ukf.sk/webmail/

Vloženie záverečnej práce do AIS
http://www.pf.ukf.sk/dokumenty/studenti/AIS/vlozeniezaverecnejprace.pdf

Manuál študenta k odovzdaniu záverečnej práce
manual.pdf

Smernica 17/2011 o záverečných prácach
http://www.uk.ukf.sk/zaverecne-prace

Spôsoby citovania
http://www.uk.ukf.sk/data/epca/Ako_citovat_-_metodika_popisu.pdf

Disciplinárny a rokovací poriadok
http://www.pf.ukf.sk/dokumenty/ofakulte/predpisy/disciplporiadok.pdf

Študijný poriadok
http://www.ukf.sk/dokumenty/predpisy/vnutorne/studijny_por_UKF%20-upl_z_3_6_2010.pdf

Štruktúra záverčnej práce - IMRaD
imrad.pdf