ONLINE PUBLIKÁCIE


ZVYŠOVANIE KVALITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SENIOROV NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU
zvysovanie_kvality.pdf

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE A VYBRANÉ OSOBNOSTNÉ PREMENNÉ DOSPIEVAJÚCICH V SYSTÉME NIŽŠIEHO SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA
rizikove_spravanie_dospievajucich.pdf

SYSTÉM RIADENIA KVALITY NA UKF V NITRE: MONITORING 2015
system_riadenia_kvality.pdf

INDIKÁTORY KVALITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
indikatory_kvality.pdf

SPOZNAJ A POMÔŽ
Základné metódy vo výchovnom poradenstve
spoznaj_a_pomoz_1.pdf

SPOZNAJ A POMÔŽ
Špecifické metódy v práci školského psychológa
spoznaj_a_pomoz_2.pdf

O MUŽOCH A O ŽENÁCH
Psychologický pohľad na problematiku rodu
o_muzoch_a_zenach.pdf

CHÁPANIE DUŠEVNÝCH STAVOV V KONTEXTE KOGNITÍVNEHO VÝVINU
chapanie_dusevnych_stavov.pdf

KONTEXTY REZILIENCIE
kontexty_reziliencie.pdf

KVALITA VZDELÁVANIA NA UKF V NITRE:
Monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG)

kvalita_vzdel.pdf

VÝSLEDKY VZDELÁVANIA A ICH IMPLEMENTÁCIA DO ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
vysledky_vzdel.pdf