Oznamy


15. máj 2019

ŠVOČ na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF

Dňa 13.mája 2019 sa na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF konal druhý ročník katedrového kola študentskej vedecko-odbornej činnosti, ktoré malo popri prezentácii prihlásených prác aj netradičný sprievodný program.

Zverejnené na:
https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3010-katedrove-kolo-studentskej-vedecko-odbornej-cinnosti


14. máj 2019

Závislosť = stigma a tabu?

Dňa 9. mája 2019 sa uskutočnila v rámci aktivít Nitrianskych univerzitných dní 2019 v gestorstve Katedry pedagogickej a školskej psychológie odborná prednáška s názvom „Závislosť = stigma a tabu?“. Vysoko aktuálnu tému závislosti, jej možných dôsledkov a možností prevencie prišli študentom predstaviť odborníčky z neziskovej organizácie Budúcnosť zameranej na prácu so závislými a ich rodinnými príslušníkmi. Prezentáciu najnovších poznatkov sprevádzala bohatá diskusia so študentmi UKF, previazaná s cennými skúsenosťami odborníčok z praxe.


1. apríl 2019

ŠVOUČ KPŠP 2019

Katedra pedagogickej a školskej psychológie organizuje ŠVOUČ podujatie, na ktorom budú prezentované najlepšie samostatné vedecké a odborné práce študentov z oblasti psychológie. ŠVOUČ umožňuje výmenu teoretických a praktických poznatkov a prezentáciu aktuálnych výsledkov vedeckých a odborných prác študentov súvisiacich s odborným zameraním katedry. Prispieva k rastu odbornej úrovne študentov a tým aj k skvalitňovaniu vedeckého a odborného potenciálu zúčastnených.

ŠVOUČ KPŠP 2019 sa bude konať na Katedra pedagogickej a školskej psychológie 13.05.2019 o 9,00h. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe. Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom

PaedDr. Robert Tomšik, PhD.

svouc_2019


12. november 2018

„AKO SA DOSTAŤ NA DRUHÚ STRANU?“

Mílé študentky a študenti UKF v Nitre,
pri príležitosti konania ŠDNU 2018 pre vás Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF pripravila odborný workshop s názvom "Ako sa dostať na druhú stranu?". Praktický workshop sa uskutoční vo štvrtok 15.11.2018 v čase od 11,00 do 12,45 v miestnosti 408 v budove PF UKF.
Podstatou a hlavným cieľom workshopu je skupinová aktivita sprostredkujúca skúsenosť s názorovými stretmi, morálnym problémom, nedostatkom informácií a psychológiou zla. Účastníci workshopu po jeho absolvovaní dokážu aplikovať poznanie odlišností ľudí ako benefitu v sociálnom kontexte. Lektorom je doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.

Záujemci o účasť kontaktujte e-mailom doc. PaedDr. Marcelu Verešovú, PhD. (mveresova@ukf.sk) do stredy 14.11.2018 do 10,00 hod.
Účastníci workshopu získajú okrem osvedčenia o účasti aj malý prezent v podobe publikácie vydanej na Katedre pedagogickej a školskej psychológie. Počet účastníkov je limitovaný, takže sa neváhajte čím skôr prihlásiť.

Tešíme sa na vás.


12. september 2018

„AKO SA DOSTAŤ NA DRUHÚ STRANU?“

Katedra pedagogickej a školskej psychológie v kooperácii s Centrom celoživotného vzdelávania PF UKF v Nitre pozýva pedagogických a odborných zamestnancov zo siete škôl a školských zariadení na praktický workshop, ktorý sa uskutoční 9. novembra 2018 ( v čase 10,00-12,00) pri príležitosti konania celoslovenského podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018“. Podstatou a hlavným cieľom workshopu je skupinová aktivita sprostredkujúca skúsenosť s názorovými stretmi, morálnym problémom, nedostatkom informácií, psychológiou zla. Účastníci workshopu po jeho absolvovaní aplikujú poznanie odlišností ľudí ako benefitu v sociálnom kontexte.

Prihláška a podrobná informácia

Zverejnené na:
https://www.pf.ukf.sk/sk/415-ako-sa-dostat-na-druhu-stranu


ĎURIČOVE DNI 2016
Psychológ v systéme školy
10. – 11. 11. 2016

Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu ĎURIČOVE DNI 2016 - Psychológ v systéme školy dňoch 10. – 11. 11. 2016.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Ďuričove dni, ktorou si pripomíname dôležitosť postavenia školskej psychológie na Slovensku a v Českej republike. Radi/rady privítame všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o aktuálny stav školskej psychológie, tzn. školské psychologičky/školských psychológov, učiteľky/učiteľov, asistentky/asistentov učiteľky/učiteľa, výskumných pracovníkov/výskumné pracovníčky, špeciálnych a liečebných pedagógov/špeciálne a liečebné pedagogičky, sociálne pracovníčky/sociálnych pracovníkov, sociológov/sociologičky a pod.

informácie
prihláška
pokyny a šablóna príspevku
program

Adresár prezentácii na stiahnutie


23. apríl 2015
ŠVOČ na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre
Dňa 21. 4. 2015 sa na Katedre pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre uskutočnilo katedrové kolo prezentácie prác ŠVOČ.