PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA


Katedra školskej psychológie v spolupráci s Oddelením klinickej psychológie Fakultnej nemocnice v Nitre a s Katedrou pedagogiky PF UKF otvorila začiatkom letného semestra 2004 (16.2.2004) vysokoškolskú psychologickú poradňu, ktorej činnosť sa týka pomoci pri riešení osobnostných, študijných, sociálnych a iných problémov študentov univerzity. Poradňa ponúka možnosť individuálnych konzultácií pri riešení ťažkostí a problémov aj rodičom študentov a zamestnancom UKF v Nitre.

Od 14. 2. 2005 sa aktualizoval štatút poradne a zrealizovali sa určité zmeny v jej pôsobení. Najvýraznejšou pozitívnou zmenou je, že poradenské služby sú poskytované už tromi formami poradenskej práce:

Klasické poradenstvo „tvárou v tvár“.
1. Klasické poradenstvo „tvárou v tvár“.
2.
e-Poradňa – asynchrónna anonymná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail.: poradna@ukf.sk).
3.
FACEBOOK - internetový variant linky dôvery, komunikácia prebieha synchrónne formou chatu po potvrdení "priateľstva". Nájdete nás na ňom pod menom Poradňa KpšpKontakt
Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF v Nitre
Drážovská 4
949 01 Nitra
tel.: +421 037 6408 220
e-mail.: mrapsova@ukf.sk