Prepojenie vzdelávania s praxou aj dištančne

Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF sa snaží aj počas dištančnej výučby implementovať prednášky ľudí z praxe do vzdelávania v rôznych študijných programoch, ktoré umožňujú u študentov rozvoj ich odborných vedomostí a zručností s akcentom na praktické skúsenosti prezentujúcich odborníkov.

Zverejnené na:

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4600-prepojenie-vzdelavania-s-praxou-aj-distancne