2009

2009 Spoznaj a pomôž

Malá, D., Čerešník, M., Gatial, V., Verešová, M. 2009. Spoznaj a pomôž. Základné metódy vo výchovnom poradenstve. Nitra: PF UKF. 63 s. ISBN 978-80-8094-617-3.

Hlavné kapitoly monografie sa dotýkajú:
1. Pozície výchovného poradcu v systéme školy,
2. Základných diagnostických metód,
3. Špecifík diagnostiky detí a dospievajúcich.