• Publikácie
  • Publikácie
  • Prehľad všeobecnej psychológie

2010

Prehľad všeobecnej psychológie.

Verešová, M., Daniel, J., Sarmány-Schuller, I. , Szabó I., Popelková, M. 2010 Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra: Enigma. 276 s. ISBN 978-80-89132-89-8.

Hlavné kapitoly učebnice sa dotýkajú:
1. Predmetu a systému psychológie,
2. Psychologickej metodológie,
3. Biologickej determinácie,
4. Pociťovania a vnímania,
5. Predstáv,
6. Učenia a pamäte,
7. Myslenia,
8. Pozornosti,
9. Motivácie a vôle,
10. Emócií,
11. Osobnosti.