• Publikácie
  • Publikácie
  • Spoznaj a pomôž. Špecifické metódy v práci školského psychológa

2011

Spoznaj a pomôž. Špecifické metódy v práci školského psychológa

Gatial, V., Verešová M., Čerešník, M., Malá, D., 2011. Spoznaj a pomôž. Špecifické metódy v práci školského psychológa. Nitra: PF UKF. 104 s. ISBN 978-80-8094-873-3.

Hlavné kapitoly monografie sa dotýkajú:
1. Problematiky špecifických porúch učenia,,
2. Identifikácie žiakov so špecifickými poruchami učenia,
3. Sociálnych súvislostí špecifických vývinových porúch.