• Publikácie
  • Publikácie
  • O mužoch a o ženách. Psychologický pohľad na problematiku rodu

2011

O mužoch a o ženách. Psychologický pohľad na problematiku rodu

Čerešník, M. 2011. O mužoch a o ženách. Psychologický pohľad na problematiku rodu. Nitra: PF UKF. 122 s. ISBN 978-80-8094-874-0.

Hlavné kapitoly monografie sa dotýkajú:
1. Pohlavnosti človeka,
2. Rodovosti človeka,
3. Sociálno-psychologického kontextu rodovosti,
4. Sociálno-kultúrneho kontextu rodovosti,
5. Androgýnie,
6. Feminizmov,
7. Štúdií k psychológii rodu.