2011

Sexuálna výchova

Vernarcová, J. 2011. Sexuálna výchova. Nitra: PF UKF. 84 s. ISBN 978-80-8094-954-9.

Hlavné kapitoly monografie:
1. Sexualita a sexuálna výchova,
2. Charakter sexuálnej výchovy vo svete,
3. Rodina a jej miesto v sexuálnej výchove,
4. Sexuálna výchova v škole.