• Publikácie
  • Publikácie
  • Základy poradenskej psychológie

2012

Základy poradenskej psychológie

Čerešník, M. 2012. Základy poradenskej psychológie. Nitra: PF UKF. 122 s. ISBN 978-80-558-0073-8.

Hlavné kapitoly publikácie:
1. Poradenská psychológia
2. Psychologické poradenstvo
3. Legislatíva a inštitucionálne zabezpečenie poradenských služieb na Slovensku
4. Formy psychologického poradenstva
5. Poradenské prístupy
6. Typy klientov/ klientiek
7. Poradenské chyby