• Publikácie
  • Publikácie
  • Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG)

2012

Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG)

Verešová, M., Žilová, R., Vozár, L. 2012. Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG). Nitra: UKF. 167 s. ISBN 978-80-558-0175-9.

Hlavné kapitoly publikácie:
1. Kvalita vysokoškolského vzdelávania,
2. Systém kvality na UKF v Nitre,
3. Monitoring a vyhodnotenie systému kvality založenom na ESG na UKF v Nitre a jej fakultách
v akademickom roku 2011/2012,
4. Stratégia a akčný plán v oblasti kvality vzdelávania na univerzite pre akademický rok
2012/2013,
5. Glosár „Kvalita vzdelávania“.