• Publikácie
  • Publikácie
  • Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov

2013

Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov

Verešová, M., Čerešník, M. 2013. Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov. Nitra: UKF. 94 s. ISBN 978-80-558-0247-3. .

Hlavné kapitoly publikácie:
1. Výsledky vzdelávania,
2. Implementácia výsledkov vzdelávania do vysokoškolského vzdelávania,
3. Najčastejšie kladené otázky pri implementácii výsledkov vzdelávania do študijných programov a študijných predmetov.