• Publikácie
  • Publikácie
  • Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania

2013

Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania

Verešová, M. (ed.) 2013. Hodnotenie kvality informačných listov predmetov vybraných študijných programov študentmi v kontexte implementácie výsledkov vzdelávania. Nitra: PF UKF. 101 s. ISBN 978-80-558-0443-9.