2014

Psychológia tretieho veku

Čerešník, Michal a kol. (2014). Indikátory kvality ďalšieho vzdelávania. - 1. vyd. Nitra : UKF, 2014. - 131 s. - ISBN 978-80-558-0551-1.