• Publikácie
  • Publikácie
  • Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku. - 1. vyd.

2014

Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku. - 1. vyd.

Verešová, Marcela a kol. (2014). Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku. - 1. vyd. Nitra : UKF, 2014. - 131 s. - ISBN 978-80-558-0690-7.