• Publikácie
  • Publikácie
  • Systém riadenia kvality na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre : monitoring 2015. - 1. vyd.

2015

Systém riadenia kvality na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre : monitoring 2015. - 1. vyd.

Verešová, Marcela a kol. (2015). Systém riadenia kvality na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre : monitoring 2015. - 1. vyd. Nitra : UKF, 2015. - 172 s. - ISBN 978-80-558-0906-9.