• Publikácie
  • Publikácie
  • Prečo sme sa stali učiteľmi? : demogeografické prostredie ako faktor ovplyvňujúci motiváciu voľby učiteľského povolania.

2015

Prečo sme sa stali učiteľmi? : demogeografické prostredie ako faktor ovplyvňujúci motiváciu voľby učiteľského povolania

Tomšik, Robert (2015). Prečo sme sa stali učiteľmi? : demogeografické prostredie ako faktor ovplyvňujúci motiváciu voľby učiteľského povolania. Báčsky Petrovec : SVC, 2016. 96 s. ISBN 978-86-7103-465-4.