• Publikácie
  • Publikácie
  • Rozvíjanie jazykových schopností detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

2015

Rozvíjanie jazykových schopností detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

Gatial, Viktor (2015). Rozvíjanie jazykových schopností detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Nitra: PF UKF, 120 s. ISBN 978-80-558-0940-3.