• Publikácie
  • Publikácie
  • Štatistika v pedagogickom výskume

2016

Štatistika v pedagogickom výskume

Tomšik, Robert (2016). Štatistika v pedagogickom výskume : Aplikácia komparačných a korelačných metód pomocou programu Microsoft Excel. Nitra : UKF, 2016. 304 s. ISBN 978-80-558-1027-0.