• Publikácie
  • Publikácie
  • Hraničná zóna. Rizikové správanie v dospievaní

2016

Hraničná zóna. Rizikové správanie v dospievaní

Čerešník, Michal (2016). Hraničná zóna. Rizikové správanie v dospievaní. Nitra: PF UKF, 180 s. ISBN 978-80-558-1011-9.