• Publikácie
  • Publikácie
  • Rozum: Návod na použitie : Psychológia racionálneho myslenia. - 1. vyd.

2016

Rozum: Návod na použitie : Psychológia racionálneho myslenia. - 1. vyd.

Čavojová, Vladimíra a kol. (2016). Rozum: Návod na použitie : Psychológia racionálneho myslenia. - 1. vyd. Bratislava : Iris, 2016. - ISBN 978-80-89726-57-8.