• Publikácie
  • Publikácie
  • Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie : ISRD 3 - 1. vyd.

2016

Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie : ISRD 3 - 1. vyd.

Juhásová, Andrea - Debnáriková, Katarína (2016). Školské prostredie ako priestor pre prevenciu delikvencie : ISRD 3 - 1. vyd. Bratislava : UK, 2016. - 151 s. - ISBN 978-80-223-4234-6.