• Publikácie
  • Publikácie
  • Experimenty v psychológii : ako vzniká poznanie .- 1. vyd.

2017

Experimenty v psychológii : ako vzniká poznanie .- 1. vyd.

Čavojová, Vladimíra a kol. (2017). Experimenty v psychológii : ako vzniká poznanie .- 1. vyd. Bratislava : Iris, 2017. - ISBN 978-80-8200-010-1.