• Publikácie
  • Publikácie
  • Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách : úvod do metodológie a štatistického spracovania

2017

Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách : úvod do metodológie a štatistického spracovania

Tomšik, Robert (2017). Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách : úvod do metodológie a štatistického spracovania. Nitra : UKF, 2017. 505 s. ISBN 978-80-558-1206-9.