• Publikácie
  • Publikácie
  • Psychopatológia a patopsychológia. Základy pre pomáhajúce profesie

2017

Psychopatológia a patopsychológia. Základy pre pomáhajúce profesie

Čerešník, Michal (2017). Psychopatológia a patopsychológia. Základy pre pomáhajúce profesie. Nitra: PF UKF v Nitre, 122 s. ISBN 978-80-558-1158-1.