2018

 Health and Academic Achievement

Verešová, Marcela, Foglová, Lucia. 2018. Academic Self-Efficacy, Approach to Learning and Academic Achievement (Chapter 11). In Blandina Bernal-Morales (Eds.). Health and Academic Achievement. London: IntechOpen, pp.177-196.

2. Kapitola Academic Self-Efficacy, Approach to Learning and Academic Achievement vznikla na základe pozvania hlavnej autorky Blandiny Bernal-Morales a renomovaného vydavateľstva IntechOpen. Autorky v nej prezentujú výskum zameraný na analýzu vzťahu medzi akademickou sebaúčinnosťou, prístupom k učeniu (hĺbkový a povrchový), heteronómnym a autonómnym hodnotením školskej/akademickej účinnosti u adolescentov. Kapitola je dostupná online: https://www.intechopen.com/books/health-and-academic-achievement/academic-self-efficacy-approach-to-learning-and-academic-achievement

3. Hlavné kapitoly monografie sú: 1. Writing about Health and Academicm Achievement; 2. Stress and Cognition: Psychological Basis and Support; 3. Stress in Nursing University Students and Mental Health; 4. Bullying in School; 5. Influence of Drugs on Cognitive Functions; 6. Community College Counselors’ Experiences and Challenges with Postsecondary Students with Mental Health Disorders; 7. Relationships and School Success: From a Social-Emotional Learning Perspective; 8. Prevention of Internalized Problems of Children and Youth in Academic Setting; 9. Health, Academic Achievement and School-Based Interventions; 10. The Role of Resilience and Psychological Well-Being in School Engagement and Perceived Academic Performance: An Exploratory Model to Improve Academic Achievement; 11. Academic Self-Efficacy, Approach to Learning and Academic Achievement ; 12 From Comfort Zone to Reality: A Community Engagement to Enhance Student’s Academic Performance; 13. Physical Activity Practice, Sleeping Habits and Academic Achievement; 14. Physical Activity, Aerobic Fitness.