• Publikácie
  • Publikácie
  • Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions

2019

Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions

Lachká, Ľ., Verešová, M., Baláž, I.; Miššíková, G. 2019. Higher Education Systems and Institutions, Slovakia. In Teixeira, Pedro, Shin, Jung Cheol (Eds.) Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Switzerland: Springer; ISBN 978-94-017-8906-6

2. Encyklopédia je veľmi komplexným dielom, ktoré mapuje oblasť systémov vzdelávania 21. storočia, odráža zmeny a výzvy, ktoré pred nami v oblasti vysokoškolského vzdelávania stoja. Tím z UKF v zastúpení Ľubica Lachká, Marcela Verešová, Ivan Baláž a Gabriela Miššíková boli poctení možnosťou prezentovať v obsiahlom diele systém vzdelávania SR. „Living Edition“ encyklopédie je k dispozícii online: https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-94-017-9553-1

3. Encyklopédia vydaná v renomovanom vydavateľstve Springer pokrýva všetky témy vzdelávania (primárne vysokoškolského) komplexným, prístupným a komparatívnym spôsobom. Mapuje pole dvadsiateho prvého storočia, ktoré odráža obrovské zmeny, ktoré sa vyskytli, ako aj výzvy, ktorým bude čeliť budúci výskum. Poskytuje bohatú rozmanitosť vedeckých perspektív a pokrýva celé spektrum vysokoškolského vzdelávania z geografického, aktuálneho a disciplinárneho hľadiska. Je bezkonkurenčná vo svojej schopnosti prekročiť hranice štátov a poskytuje nevyhnutné porovnávacie analýzy.