• Publikácie
  • Online publikácie
  • Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu

Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu

Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu

Autor: Autori: Vladimíra Čavojová, Eva Ballová Mikušková, Zuzana Belovičová

Monografia je súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0541/09 „Interakčné stratégie detí v kontexte empatie a kognícií z hľadiska teórie mysle“.

Stiahnuť pdf súbor