Spoznaj a pomôž 2

Spoznaj a pomôž 2

Špecifické metódy v práci školského psychológa.
Autori: Viktor Gatial, Marcela Verešová, Michal Čerešník, Dana Malá

Táto publikácia je v poradí druhou zo série „Spoznaj a pomôž“. Z jej podtitulu je zrejmé, že je venovaná najmä školským psychológom základných škôl, ale aj iným odborníkom - záujemcom o problematiku školskej psychológie a niektorých jej špecifických oblastí.

Stiahnuť pdf súbor