Exekutívne funkcie a rizikové správanie dospievajúcich

Exekutívne funkcie a rizikové správanie dospievajúcich

Autori: Andrea Juhásová, Viktor Gatial

Monografia vznikla za podpory projektu VEGA 1/0122/17 „Rizikové správanie a pripútanie dospievajúcich vo veku 10 až 15 rokov“. V predkladanej publikácii ponúkame aktuálne poznatky o vybraných problémoch obdobia dospievania (t. j. puberty a adolescencie), o ktorom sa väčšina odborníkov (nielen) z oblasti psychológie domnieva, že je jedným z ťažiskových z hľadiska budúcej adaptácie jednotlivca. Pozornosť venujeme najmä možným prejavom rizikového správania v tomto období a možnému vplyvu na ne v podobe kvality exekutívnych funkcií, ktoré majú regulatívny, a celkovo adaptívny význam v celom živote človeka.

Stiahnuť pdf súbor