• Publikácie
  • Online publikácie
  • Rizikové správanie dospievajúcich v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania

Rizikové správanie dospievajúcich v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania

Rizikové správanie dospievajúcich v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania

Autor: Marcela Verešová

Publikácia prináša pomerne komplexný rámec východísk, ako aj autorského výskumu v problematike rizikového správania dospievajúcich vo vyššom sekundárnom vzdelávaní, je bázou pre realizáciu ďalších výskumných zámerov a analýz a veríme, že obohatí tak existujúci repertoár poznatkov, ako aj praktické zameranie preventívnych a intervenčných stratégií škôl, ktoré vzdelávajú neskorších dospievajúcich vo veku 15-19 rokov.

Stiahnuť pdf súbor