Základy štatistických analýz pre študentov učiteľstva

Samohodnotiaca správa UKF 2017

Autor: Eva Ballová Mikušková

Ak zvažujete, či sa vrhnúť do vôd štatistiky (aj za pomoci tejto učebnice), musím vás upozorniť, že k uspokojivému porozumeniu základov štatistiky je nevyhnutné disponovať aspoň základmi metodológie výskumu. Metodológia a štatistika totiž k sebe neoddeliteľne patria, idú ruka v ruke na ceste k poznaniu. Ak ste sa s metodológiou výskumu doteraz nestretli, odporúčam vám najskôr naštudovať si aspoň jej základy, v knihách ako sú napríklad Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách od Tomšika (2017), či Úvod do metodológie psychologického výskumu od Ferjenčíka (2000) a Metodológia projektovania psychologického výskumu od Ritomského (2016).

Stiahnuť pdf súbor