• Publikácie
  • Publikácie
  • Základy štatistických analýz pre študentov učiteľstva

2021

Základy štatistických analýz pre študentov učiteľstva

Eva Ballová Mikušková. Základy štatistických analýz pre študentov učiteľstva. Nitra: PF UKF, 100s. ISBN 978-80-558-1824-5.

Ak zvažujete, či sa vrhnúť do vôd štatistiky (aj za pomoci tejto učebnice), musím vás upozorniť, že k uspokojivému porozumeniu základov štatistiky je nevyhnutné disponovať aspoň základmi metodológie výskumu. Metodológia a štatistika totiž k sebe neoddeliteľne patria, idú ruka v ruke na ceste k poznaniu. Ak ste sa s metodológiou výskumu doteraz nestretli, odporúčam vám najskôr naštudovať si aspoň jej základy, v knihách ako sú napríklad Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách od Tomšika (2017), či Úvod do metodológie psychologického výskumu od Ferjenčíka (2000) a Metodológia projektovania psychologického výskumu od Ritomského (2016). Učebnica, ktorú práve držíte je totiž zameraná na štatistiku, respektíve na základy štatistiky v konkrétnom štatistickom programe. A hoci v úvode prináša stručný prehľad metodologických pojmov, ide skôr o pripomenutie a osvieženie vedomostí, než o podklad k štúdiu metodológie.