• Udalosti katedry
  • Obhajoby záverečných prác frekventantov Univerzity tretieho veku

Obhajoby záverečných prác frekventantov Univerzity tretieho veku

Dňa 9.6.2022 sa na Katedre pedagogickej a školskej psychológie konali obhajoby záverečných prác frekventantov Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre vo vzdelávacom programe Psychológia pre tretí vek. Všetky účastníčky vzdelávacieho programu po absolvovaní trojročného vzdelávania úspešne obhájili svoje záverečné práce a preukázali tak schopnosť aplikovať získané psychologické poznatky do každodenného života. K dosiahnutému úspechu im srdečne blahoželáme a zároveň želáme veľa zdravia a pohody na ich ďalšej ceste životom. Bolo nám cťou byť súčasťou ich vzdelávania a produktívneho trávenia voľného času.

 Obhajoby záverečných prác frekventantov Univerzity tretieho veku