• Publikácie
  • Publikácie
  • Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III

2022

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III

Marcela Verešová (Ed.) a kolektív. Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III. Nitra: PF UKF, 238s. ISBN 978-80-558-1903-7.

Zborník je ukážkou praktizovania na študenta zameraného prístupu, ktorý je kľúčovou normou pre zabezpečenie kvality vzdelávania vo vysokoškolskom priestore. Súčasťou rozvoja profesijných kompetencií a psychologickej gramotnosti budúcich pedagogických zamestnancov/kýň škôl je aj zvyšovanie a rozvoj ich vedecko-výskumnej kompetencie, ktorá je reprezentovaná aj spôsobilosťou vedecky tvoriť a v podobe príspevkov prezentovať výstupy tejto tvorivej činnosti.