Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III

Konvergencie vedeckej činnosti študentov a učiteľov III.

Autor: Marcela Verešová (Ed.) a kolektív.

Zborník je ukážkou praktizovania na študenta zameraného prístupu, ktorý je kľúčovou normou pre zabezpečenie kvality vzdelávania vo vysokoškolskom priestore. Súčasťou rozvoja profesijných kompetencií a psychologickej gramotnosti budúcich pedagogických zamestnancov/kýň škôl je aj zvyšovanie a rozvoj ich vedecko-výskumnej kompetencie, ktorá je reprezentovaná aj spôsobilosťou vedecky tvoriť a v podobe príspevkov prezentovať výstupy tejto tvorivej činnosti.

Stiahnuť pdf súbor