Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii (2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky

Už ako malá som bola fascinovaná učiteľským povolaním. Možno preto, že sme s rodičmi veľa cestovali a zažila som si školský systém v Poľsku, Anglicku či Belgicku. Mala som možnosť spoznať domáce vyučovanie či vyučovanie v malotriedkach. Keď som vo veku 8-10 rokov počula pesničku od Darinky Rolincovej „Až raz budem učiteľkou“, bolo to ako keby spievala o mne. Vtedy som však ešte netušila, že sa raz naozaj stanem pani učiteľkou. Voľba vysokej školy bola pre mňa jednoznačná. Počas štúdia na strednej škole som sa zamilovala do vyučovacieho predmetu psychológia a neskôr aj do pedagogiky. Nebolo to iba vďaka zaujímavým a pútavým témam, ktoré ma priam nabádali k dlhosiahlým konverzáciám s učiteľmi, ale aj vďaka pedagógom, ktorí na moje otázky vždy s láskou odpovedali. Preto som sa po absolvovaní SPgŠ v Prešove a neskôr PaSA sv. Márie Goretti v Čadci rozhodla pokračovať v štúdiu psychológie a pedagogiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na UMB ma však neprijali a tak sa môj sen spočiatku nenaplnil. Svojho sna som sa ale nevzdala a prihlásila som sa na FSVaZ UKF v NR odbor učiteľstvo psychológie v kombinácii s pedagogikou. Sen sa stal skutočnosťou a v rokoch 2004-2009 som absolvovala najkrajšie študentské časy. Vďaka pedagógom na UKF, ktorí mi vnukli myšlienku prihlásiť sa na doktorandské štúdium, som si obdobie „študentstva“ predĺžila o ďalšie tri roky (2009-2012). Z pedagógov sa stali kolegovia, ku ktorým som vzhliadala, ku ktorým som mala vždy úctu a rešpekt a od ktorých som sa mnoho naučila. Byť na „druhej“ strane a stať sa pre vysokoškolských študentov vzorom, motivovať ich k štúdiu a k práci učiteľského povolania, bolo pre mňa obrovskou výzvou. Už počas doktorandského štúdia som pôsobila aj ako stredoškolský pedagóg na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej v Topoľčanoch a tam som objavila iný rozmer nie ľahkého učiteľského povolania. Každý deň bol pre mňa nový, každý deň som dostala od života cennú lekciu a žiaci mi svojou spätnou väzbou pomohli stať sa tou učiteľkou, akou som dnes. Učila som mnoho predmetov ako sociálna pedagogika, sociálno-právna ochrana, sociológia, metodika edukačných činností, metodika integrovaného vzdelávania, ale najviac som sa venovala pedagogike a špeciálnej pedagogike. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia som naďalej spolupracovala s KPG PF UKF ako odborný asistent (v rokoch 2012/2013 a 2014/2015) a súbežne som pôsobila na SSOŠPg.
Od roku 2015 do roku 2022 som pôsobila už len na SSOŠPg. Po 13 rokoch učiteľského povolania ma čaká ďalšia výzva a nech ma osud zaveje kamkoľvek, viem, že to bude správnym smerom. Zavial ma tam aj pred mnohými rokmi a vďaka rodine, kolegom či priateľom žijem život plný výziev, sebazdokonaľovania, sebaúcty a celoživotného vzdelávania. Nikdy sa nevzdávajte a ako učitelia sa snažte žiakov inšpirovať, pretože ako raz povedal Charles Farrar Browne „Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“

September 2022

Martina Romanová
 

Martina Romanová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1991 – 1995)
Anna Polačková
 

Anna Polačková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (1992 - 1997)
učiteľka a školský psychológ na gymnáziu
Jana Valachová
 

Jana Valachová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a biológie (1992-1997)
školský psychológ
Erik Papp
 

Erik Papp

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (1993 - 1998)
školský psychológ, interný expert pre štandardizáciu systému VPaP
Lada Kaliská
 

Lada Kaliská

absolventka štúdia učiteľstva psychológie a anglického jazyka a literatúry (1995-2000)
vysokoškolský učiteľ v odbore psychológia
Petra Lajčiaková
 

Petra Lajčiaková

absolventka učiteľstva psychológie a slovenského jazyka a literatúry (1996 - 2001)
vysokoškolská učiteľka v odbore psychológia
Klaudia Tabačková
 

Klaudia Tabačková

absolventka učiteľstva psychológie a anglického jazyka (1998 – 2003)
školská psychologička, vysokoškolská učiteľka psychológie, terapeutka
Katarína Grznárová
 

Katarína Grznárová

absolventka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii
(2004 - 2009)
učiteľka psychológie a pedagogiky
Andrea Šášiková
 

Andrea Šášiková

absolventka štúdia učiteľstva psychológia – pedagogika (2008 - 2013)
stredoškolská učiteľka psychológie a pedagogiky
Veronika Kevély (rod. Kováčová)
 

Veronika Kevély

absolventka učiteľstva psychológie a pedagogiky (2008-2013)
školská psychologička
Branislav Kolenič
 

Branislav Kolenič

absolvent štúdia učiteľstva pedagogiky a psychológie (2008 – 2013)
školský psychológ
Veronika Oláh Benková
 

Veronika Oláh Benková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
vedúca oddelenia dotácií, Bratislavský samosprávny kraj
Paula Gajanová Zelenayová
 

Paula Gajanová Zelenayová

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2010-2015)
školská psychologička
Nadežda Tomišová
 

Nadežda Tomišová

absolventka študijného odboru UAP psychológia v kombinácii (2011-2016)
školská psychologička
Radka Kordiaková
 

Radka Kordiaková

absolventka štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii (2012 – 2017)
školská psychologička, vychovávateľka
Katarína Banárová
 

Katarína Banárová

absolventka učiteľstva psychológie v kombinácii s biológiou (2015 – 2019)
Interná doktorandka v odbore pedagogická psychológia na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)
Daniel Lenghart
 

Daniel Lenghart

absolvent štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii s výtvarným umením
(2017 - 2021)
interný doktorand v odbore psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (ČR)