Deň otvorených dverí na PF UKF

24. 11. 2022 sa v priestoroch PF UKF v Nitre konal Deň otvorených dverí. Katedra pedagogickej a školskej psychológie si pre záujemcov pripravila workshop, ktorého súčasťou bolo testovanie profesijných záujmov. Potešil nás značný záujem budúcich vysokoškolákov o workshop, ktorým ich sprevádzali naši študenti učiteľstva psychológie v kombinácii. Zároveň všetkým uchádzačom o štúdium otvárame dvere nielen v tento oficiálny Deň otvorených dverí, ale počas všetkých dní, kedy sa rozhodnú k nám zavítať a hľadať potrebné informácie, ktoré im pomôžu vybrať si správnu kariérnu cestu.