Odborná beseda

Dňa 15.12.2022 sa v priestoroch Panta Rhei v Auparku Bratislava uskutočnila odborná beseda s autorom PhDr. Robertom Krause, PhD., MBA a zároveň krst jeho dvoch kníh z edície Detský mozog - Novorodenec a Batoľa, ktoré vyšli v predvianočnom období v renomovanom vydavateľstve IKAR. Okrem autora sa odbornej besedy zúčastnil aj jeden z recenzentov doc. PhDr. Viktor Gatial. PhD. (KPŠP PF UKF). Ďalšími recenzentmi sú uznávaný slovenský lekár odborne zameraný na sociálnu pediatriu a člen Riadiacej rady WHO za SR prof. MUDr. Jozef Šuvada , PhD., MPH , MBA a dlhoročná praktička v klinickej detskej psychológii a vysokoškolská pedagogička PhDr. Margita Drienovská, PhD. Krstným otcom kníh je známy slovenský spevák Miro Jaroš, ktorého tvorba je určená predovšetkým detskej populácii. Netradičný krst zvukom a dotykom detskej hrkálky sa realizoval za účasti generálneho riaditeľa vydavateľstva IKAR Ing. Mareka Nému. Obe knihy sú určené predovšetkým rodičom detí v daných štádiách vývinu, pričom autor plánuje v edícii pokračovať v spracovaní ďalších vývinových štádií.

odborna beseda 3

odborna beseda 6

odborna beseda 2

odborna beseda 5

odborna beseda 4