• Publikácie
 • Publikácie
 • Rizikové správanie dospievajúcich v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania

2020

Rizikové správanie dospievajúcich v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania

Marcela Verešová (2020). Rizikové správanie dospievajúcich v systéme vyššieho sekundárneho vzdelávania. Nitra: PF UKF, 120s. ISBN 978-80-558-1623-4.

Vedecká monografia prináša pomerne komplexný rámec východísk a autorského výskumu v problematike rizikového správania dospievajúcich vo vyššom sekundárnom vzdelávaní v nasledovných kapitolách:

 1. PSYCHOLÓGIA RIZIKA A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE
 2. AGRESÍVNE SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH
 3. DELIKVENTNÉ SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH
 4. RIZIKOVÉ SEXUÁLNE SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH
 5. UŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK DOSPIEVAJÚCIMI
 6. HRANIE HAZARDNÝCH A DIGITÁLNYCH HIER DOSPIEVAJÚCIMI
 7. KYBERŠIKANA A KYBERDELIKVENCIA U DOSPIEVAJÚCICH
 8. RIZIKOVÝ PRÍJEM POTRAVY U DOSPIEVAJÚCICH
 9. SEBAPOŠKODZUJÚCE SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH
 10. RIZIKOVÉ BEZOHĽADNÉ/ĽAHOSTAJNÉ SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH