2009

2009 paradigma

Komárik, E. 2009. Psychológia. Iná paradigma. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška. 188 s. ISBN 978-80-7165-762-0.

Monografia je zameraná na problematiku sebariadenia človeka a aplikáciu tohto pojmu do systému psychických procesov.