2007

2007 psychologia

Verešová, M. a kol. 2007. Psychológia. Martin: Osveta. 192 s. ISBN 80-8063-239-1.

Hlavné kapitoly učebnice sa dotýkajú:
1. Všeobecnej psychológie,
2. Vývinovej psychológie,
3. Psychológie osobnosti,
4. Sociálnej psychológie,
5. Klinickej psychológie,
6. Psychologického výskumu v zdravotníctve.