• Publikácie
  • Publikácie
  • Učebný a sociálny proces v triede

2008

2008 uceb soc proces

Szíjártová, K., Malá, D. 2008. Učebný a sociálny proces v triede. Nitra: PF UKF. 58 s. ISBN 978-80-8094-325-7.

Hlavné kapitoly monografie sa dotýkajú:
1. Funkcií a poslania školy,
2. Klímy školy a jej podpory,
3. Konfliktov v školskom prostredí,
4. Kompetencií učiteľa.

Publikácia vznikla ako výstup projektu ESF „Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu“ (ITMS 1123 022 0348).