2009

2009 skolska matematika

Malá, D. 2009. Školská matematika: učebný štýl a úspešnosť. Nitra: PF UKF. 58 s. ISBN 978-80-8094-592-3.

Hlavné kapitoly monografie sa dotýkajú:
1. Humanizácie vyučovania matematiky,
2. Činiteľov humanizácie vyučovania matematiky,
3. Školskej úspešnosti,
4. Výskumu v oblasti humanizácie vyučovania matematiky.