telefón: 0376408278
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo kancelárie: 423
ORCID ID: 0000-0001-8695-4291
WOS Researcher ID: AAM-9828-2020

Dosiahnuté vzdelanie, špecializácia, rok udelenia titulu
Mgr. UAP Psychológia-pedagogika 2013
PhD. Pedagogika 2017
PaedDr. UAP Psychológia 2018

Vyučované predmety
Psychológia výchovy a socializácie dieťaťa
Školská psychológia
Poruchy psychického vývinu detí
Pedagogická a školská psychológia
Kompetencie školského psychológa a výchovného poradcu
Psychológia tvorivosti Všeobecná a ontogenetická psychológia

Odborné a výskumné zameranie
Self-efficacy (sebaúčinnosť) žiaka/študenta v kontexte školskej úspešnosti
Autonómne hodnotenie a autoregulácia žiakov/študentov
Intersexuálne rozdiely v školskej úspešnosti žiakov/študentov
Rozvíjanie osobnosti a osobnostný rast žiakov/študentov v prostredí školy

Zahraničné pobyty
študijný pobyt Erasmus+, Česká republika, Termín pobytu: 28.11. – 9.12.2016 Katedra pedagogiky a andragogiky, PF, Ostravská univerzita

5 najvýznamnejších publikácií
Verešová, M. - Foglová, L. (2018). Academic Self-Efficacy, Approach to Learning and Academic Achievement. In: Blandina Bernal-Morales Health and Academic Achievement. London : IntechOpen, ISBN 978-1-78923-730-6, p. 177-196.
Foglová, L. (2018). Životná spokojnosť v kontexte edukácie: SATISFACTION WITH LIFE IN THE CONTEXT OF EDUCATION. In Sapere Aude. Učitel, žák, psycholog. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 8. vyd., 2018. ISBN 978-80-87952-25-2.
Foglová, L. - Tomšik, R. (2018). Učebný štýl žiaka/študenta a jeho sebaúčinnosť vo vzťahu k školskej úspešnosti : Learning Style and Self-Efficacy in Relation to School Succes among Students. In: Prohuman. ISSN 1338-1415, Roč. 2018 (2018), s. 1-10.
Foglová, L. - Tomšik, R. (2017). Motívy k učeniu a self–efficacy ako prediktory školskej úspešnosti. In: PHD. EXISTENCE VII : PSYCHOLOGIE V DOBĚ INTERNETU, Olomouc: UP, 2017.-ISBN 978-80-244-5174-9, S. 132-139.
Verešová, M. - Foglová, L. (2016). Academic Self - Efficacy, Heteronomous and Autonomous Evaluation of Academic Achievement of Adolescents. In: European Proceedings of Social & Behavioural Sciences : ICEEPSY 2016: 7th International Conference on Education and Educational Psychology, Rhodes, Greece. - ISSN 2357-1330, Vol. 16 (2016), p. 877-885. DOI 10.15405/epsbs.2016.11.91.

Projektová činnosť

Národné/domáce projekty:
Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi (VEGA, 2021-2023, riešiteľ)
Interpohlavné rozdiely v sebaúčinnosti a školskej úspešnosti žiakov gymnázií. (UGA, 2022, zodpovedný riešiteľ)
Vplyv self-efficacy a intersexuality na školskú úspešnosť žiakov (UGA, 2018, zodpovedný riešiteľ)
Self - efficacy v kontexte školskej úspešnosti (UGA, 2017, zodpovedný riešiteľ)
Vnímaná sebaúčinnosť, subjektívna pohoda a životná spokojnosť ako intrapsychické mediátory školskej úspešnosti a výsledkov vzdelávania žiakov/študentov. (UGA, 2016, zodpovedný riešiteľ)
Zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov matematiky, fyziky, chémie, informatiky, anglického jazyka, slovenského jazyka a techniky formou doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia rozvojový projekt UKF v Nitre)
Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre (rozvojový projekt UKF v Nitre)