telefón: 0376408279
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo kancelárie: 424
ORCID ID: 0000-0002-9162-7735
WOS Researcher ID: AAF-7671-2020
SCOPUS Author ID: 57192942459

dosiahnuté vzdelanie, špecializácia, rok udelenia titulu
PhD. v odbore sociálna práca, 2008
PhDr. v odbore psychológia, 2007
Magisterské štúdium v odbore psychológia, 2005

vyučované predmety
Metodológia
Štatistika
Experimenty v psychológii
Psychológia rozhodovania
Rodové štúdie
Vedecko-výskumný projekt
Projektívne metódy
Kvalitatívny výskum

odborné a výskumné zameranie
rozhodovanie a usudzovanie, racionalita, kritické myslenie, kognitívne omyly
členstvo v organizáciách
Členka redakčnej rady Studia Psychologica
Členka Komisie VEGA

Najvýznamnejšie publikácie
Ballová Mikušková,E. - Verešová, M. (2020). Distance education during COVID-19: The perspective of Slovak teachers Problems of Education in the 21st Century. - ISSN 1822-7864, 78 (6), 884-906. DOI https://doi.org/10.33225/pec/20.78.884.

Ballová Mikušková,E. (2017). Conspiracy Beliefs of Future Teachers, Current Psychology : A Journal for Diverse Perspectives on Diverse, Psychological Issues : Current psychology research & reviews. ISSN 1046-1310, 36 (1), 1-10. DOI 10.1007/s12144-017-9561-4.

Ballová Mikušková, E. (2016). Chráni (nás) racionálne myslenie pred rizikovými rozhodnutiami? ; recenzent: Vladimír Řehan, Martin Lečbych, 2016. In. PhD Existence 6 : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : výzkum vs. praxe. Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, 8. - 9. února 2016. - Olomouc : UP, 2016. - ISBN 978-80- 244-4963, s. 55-61.

Ballová Mikušková, E. (2015). Rational and intuitive thinking of teachers and future teachers, 2015. In. ICERI 2015 : Proceedings from 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilla, 16-18 November 2015. - Sevilla : IATED Academy, 2015. - ISBN 978-84-608-2657-6, CD-ROM, p. 573-578.

Čavojová,V. - Ballová Mikušková, E. (2014). Is It A Time For New Norms Of Torrance Test Of Creativity ? In. Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost : recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 24. - 28. března 2014. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-03-0, CD-ROM, s. 114-120.

Projektová činnosť
Národné/domáce projekty (výber)
VEGA 1/0084/21 - Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi (2021-2023, zástupca zodpovedného riešiteľa projektu)

VEGA 1/0028/15 - Výchova k racionalite: kognitívne schopnosti, dispozície myslenia a výsledky v reálnom živote (2015 – 2017, zodpovedný riešiteľ projektu)

APVV-16-0153 - Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie (2017 – 2021, riešiteľ projektu)

APVV-0361-12 - Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty (2013 –2017, riešiteľ projektu)

OECD - CERI - Vývoj inovatívnej metódy hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť (2015-2016, riešiteľ projektu)

Najvýznamnejšie ocenenia/uznania
2. miesto – Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, 2015
2. miesto – Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, 2017